Bán nhà Phủ Thượng Đoạn

Hiển thị tất cả 9 kết quả

1 tỉ 890 triệu
 • Diện tích: 40m2m2
 • Khu vực: Bán nhà Phủ Thượng Đoạn
 • Tình trạng: HOT
1 tỉ 450 triệu
 • Diện tích: 46m2m2
 • Khu vực: Bán nhà Phủ Thượng Đoạn
 • Tình trạng: HOT
1 tỉ 450 triệu
 • Diện tích: 46m2m2
 • Khu vực: Bán nhà Phủ Thượng Đoạn
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 750 triệu
 • Diện tích: 45m2m2
 • Khu vực: Bán nhà Phủ Thượng Đoạn
 • Tình trạng: HOT
1 tỉ 450 triệu
 • Diện tích: 56m2m2
 • Khu vực: Bán nhà Phủ Thượng Đoạn
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 080 triệu
 • Diện tích: 40,8m2m2
 • Khu vực: Bán nhà Phủ Thượng Đoạn
 • Tình trạng: HOT
3 tỉ 650 triệu
 • Diện tích: 52m2m2
 • Khu vực: Bán nhà Phủ Thượng Đoạn
 • Tình trạng: HOT
3 tỉ 650 triệu
 • Diện tích: 52m2m2
 • Khu vực: Bán nhà Phủ Thượng Đoạn
 • Tình trạng: HOT
1 tỉ 599 triệu
 • Diện tích: 46m2m2
 • Khu vực: Bán nhà Phủ Thượng Đoạn
 • Tình trạng: HOT