Giảm giá kịch sàn lô đất ngay Trần Hoàn, Đằng Hải, Hải An (SP VT – 13/10)

Giá bán: 48 triệu

– Lô đất 75m2 ngang 4,8m

– Ngõ thực tế 5m. Cách đường 15m