Shop

Hiển thị 1–12 của 122 kết quả

1 tỉ 520 triệu
 • Diện tích: 39m2m2
 • Khu vực: Bán nhà phường Đằng Lâm
 • Tình trạng: HOT
1 tỉ 890 triệu
 • Diện tích: 40m2m2
 • Khu vực: Bán nhà Phủ Thượng Đoạn
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 635 triệu
 • Diện tích: 50m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Ngô Gia Tự
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 550 triệu
 • Diện tích: 46,44m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Văn Cao
 • Tình trạng: HOT
8 tỉ 200 triệu
 • Diện tích: 92m2m2
 • Khu vực: Bán nhà Phương Lưu
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 390 triệu
 • Diện tích: 56m2m2
 • Khu vực: Bán nhà phường Đằng Hải
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 690 triệu
 • Diện tích: 50m2m2
 • Khu vực: Bán nhà chợ Lũng
 • Tình trạng: HOT
1 tỉ 590 triệu
 • Diện tích: 40m2m2
 • Khu vực: Bán nhà Phương Lưu
 • Tình trạng: HOT
43 triệu
 • Diện tích: 90m2m2
 • Khu vực: Bán đất Văn Cao
 • Tình trạng: HOT
1 tỉ 539 triệu
 • Diện tích: 39,9m2m2
 • Khu vực: Bán nhà Phương Lưu
 • Tình trạng: HOT
1 tỉ 450 triệu
 • Diện tích: 42m2m2
 • Khu vực: Bán đất Phương Lưu
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 500 triệu
 • Diện tích: 89,3m2m2
 • Khu vực: Bán đất phường Nam Hải
 • Tình trạng: HOT