Shop

Hiển thị 109–120 của 122 kết quả

3 tỉ 080 triệu
 • Diện tích: 52m2m2
 • Khu vực: Bán nhà phường Đằng Hải
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 100 triệu
 • Diện tích: 44m2m2
 • Khu vực: Bán nhà Lũng Bắc
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 550 triệu
 • Diện tích: 50m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Ngô Gia Tự
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 590 triệu
 • Diện tích: 43m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Ngô Gia Tự
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 590 triệu
 • Diện tích: 43m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Ngô Gia Tự
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 699 triệu
 • Diện tích: 90m2m2
 • Khu vực: Bán nhà Phủ Thượng Đoạn
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 990 triệu
 • Diện tích: 46,6m2m2
 • Khu vực: Bán nhà Kiều Sơn
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 890 triệu
 • Diện tích: 50m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Ngô Gia Tự
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 890 triệu
 • Diện tích: 50m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Ngô Gia Tự
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 990 triệu
 • Diện tích: 46,6m2m2
 • Khu vực: Bán nhà Kiều Sơn
 • Tình trạng: HOT
3 tỉ 250 triệu
 • Diện tích: 46,6m2m2
 • Khu vực: Bán nhà Kiều Sơn
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 189 triệu
 • Diện tích: 40m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Trung Hành
 • Tình trạng: HOT