Shop

Hiển thị 13–24 của 122 kết quả

1 tỉ 280 triệu
 • Diện tích: 40,6m2m2
 • Khu vực: Bán đất phường Đằng Hải
 • Tình trạng: HOT
3 tỉ 050 triệu
 • Diện tích: 48m2m2
 • Khu vực: Bán đất TĐC Sao Sáng
 • Tình trạng: HOT
700 triệu
 • Diện tích: 28m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Lũng Đông
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 350 triệu
 • Diện tích: 41m2m2
 • Khu vực: Bán nhà Bùi Thị Từ Nhiên
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 850 triệu
 • Diện tích: 48m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Ngô Gia Tự
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 280 triệu
 • Diện tích: 40m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Văn Cao
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 600 triệu
 • Diện tích: 45m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Lũng
 • Tình trạng: HOT
5 tỉ 500 triệu
 • Diện tích: 70m2m2
 • Khu vực: Bán nhà Bùi Thị Từ Nhiên
 • Tình trạng: HOT
5 tỉ 500 triệu
 • Diện tích: 70m2m2
 • Khu vực: Bán nhà Bùi Thị Từ Nhiên
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 280 triệu
 • Diện tích: 40m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Vĩnh Lưu
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 880 triệu
 • Diện tích: 55m2m2
 • Khu vực: Bán nhà Đằng Hải
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 199 triệu
 • Diện tích: 44m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Ngô Gia Tự
 • Tình trạng: HOT