Shop

Hiển thị 37–48 của 122 kết quả

1 tỉ 485 triệu
 • Diện tích: 85m2m2
 • Khu vực: Bán nhà phường Nam Hải
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 300 triệu
 • Diện tích: 51m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Ngô Gia Tự
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 650 triệu
 • Diện tích: 48,5m2m2
 • Khu vực: Bán nhà Kiều Sơn
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 250 triệu
 • Diện tích: 42m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Ngô Gia Tự
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 190 triệu
 • Diện tích: 41,5m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Đà Nẵng
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 780 triệu
 • Diện tích: 45m2m2
 • Khu vực: Bán nhà Phú Xá
 • Tình trạng: HOT
3 tỉ 350 triệu
 • Diện tích: 45m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Ngô Gia Tự
 • Tình trạng: HOT
3 tỉ 350 triệu
 • Diện tích: 45m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Ngô Gia Tự
 • Tình trạng: HOT
3 tỉ 333 triệu
 • Diện tích: 45m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Ngô Gia Tự
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 090 triệu
 • Diện tích: 41m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Văn Cao
 • Tình trạng: HOT
4 tỉ 500 triệu
 • Diện tích: 50m2m2
 • Khu vực: Bán nhà Đông Trung Hành
 • Tình trạng: HOT
3 tỉ 130 triệu
 • Diện tích: 52m2m2
 • Khu vực: Bán nhà Hoàng Thế Thiện
 • Tình trạng: HOT