nha dat hai an banner

Nhà đất Hải An Hải Phòng

Sau đây là một số bất động sản nổi bật

1 tỉ 780 triệu
 • Diện tích: 42m2m2
 • Khu vực: Bán nhà phường Đằng HảiNhà đất hot
 • Tình trạng: HOT
5 tỉ 500 triệu
 • Diện tích: 100m2m2
 • Khu vực: Bán đất phường Đằng LâmNhà đất hot
 • Tình trạng: HOT
1 tỉ 450 triệu
 • Diện tích: 48m2m2
 • Khu vực: Bán đất phường Đông HảiNhà đất hot
 • Tình trạng: Đất nở hậu
3 tỉ 500 triệu
 • Diện tích: 51m2m2
 • Khu vực: Bán nhà phường Đằng HảiNhà đất hot
 • Tình trạng: HOT
4 tỉ 400 triệu
 • Diện tích: 51m2m2
 • Khu vực: Bán nhà Bùi ViệnNhà đất hot
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 790 triệu
 • Diện tích: 52m2m2
 • Khu vực: Bán nhà phường Đông HảiNhà đất hot
 • Tình trạng: HOT
4 tỉ 390 triệu
 • Diện tích: 51m2m2
 • Khu vực: Bán nhà phường Thành TôNhà đất hot
 • Tình trạng: Bán gấp
2 tỉ 850 triệu
 • Diện tích: 52m2m2
 • Khu vực: Bán nhà Kiều SơnNhà đất hot
 • Tình trạng: HOT
13 tỉ 200 triệu
 • Diện tích: 180m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Văn CaoNhà đất hot
 • Tình trạng: HOT
1 tỉ 890 triệu
 • Diện tích: 40m2m2
 • Khu vực: Bán nhà phường Đằng HảiNhà đất hot
 • Tình trạng: HOT
Xem nhà đất Hot
2 tỉ 680 triệu
 • Diện tích: 56m2m2
 • Khu vực: Bán nhà phường Đằng Hải
 • Tình trạng: HOT
1 tỉ 780 triệu
 • Diện tích: 42m2m2
 • Khu vực: Bán nhà phường Đằng HảiNhà đất hot
 • Tình trạng: HOT
3 tỉ 500 triệu
 • Diện tích: 51m2m2
 • Khu vực: Bán nhà phường Đằng HảiNhà đất hot
 • Tình trạng: HOT
1 tỉ 890 triệu
 • Diện tích: 40m2m2
 • Khu vực: Bán nhà phường Đằng HảiNhà đất hot
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 100 triệu
 • Diện tích: 44m2m2
 • Khu vực: Bán nhà phường Đằng Hải
 • Tình trạng:
2 tỉ 150 triệu
 • Diện tích: 43m2m2
 • Khu vực: Bán nhà phường Đằng Hải
 • Tình trạng:
2 tỉ 780 triệu
 • Diện tích: 45m2m2
 • Khu vực: Bán nhà phường Đằng Hải
 • Tình trạng:
1 tỉ 450 triệu
 • Diện tích: 31m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Trung HànhBán nhà phường Đằng Hải
 • Tình trạng:
5 tỉ 500 triệu
 • Diện tích: 60m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Văn CaoBán nhà phường Đằng Hải
 • Tình trạng:
2 tỉ 680 triệu
 • Diện tích: 52,5m2m2
 • Khu vực: Bán nhà phường Đằng Hải
 • Tình trạng:
3 tỉ 400 triệu
 • Diện tích: 55,3m2m2
 • Khu vực: Bán nhà phường Đằng Hải
 • Tình trạng:
2 tỉ 100 triệu
 • Diện tích: 60m2m2
 • Khu vực: Bán nhà phường Đằng Hải
 • Tình trạng:
Thương lượng
 • Diện tích: 90m2m2
 • Khu vực: Bán nhà phường Đằng Hải
 • Tình trạng:
1 tỉ 750 triệu
 • Diện tích: 38m2m2
 • Khu vực: Bán nhà phường Đằng Hải
 • Tình trạng:
2 tỉ 099 triệu
 • Diện tích: 43m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường LũngBán nhà phường Đằng Hải
 • Tình trạng:
2 tỉ 480 triệu
 • Diện tích: 45m2m2
 • Khu vực: Bán nhà phường Đằng Hải
 • Tình trạng:
2 tỉ 680 triệu
 • Diện tích: 56m2m2
 • Khu vực: Bán nhà phường Đằng Hải
 • Tình trạng: HOT
1 tỉ 780 triệu
 • Diện tích: 42m2m2
 • Khu vực: Bán nhà phường Đằng HảiNhà đất hot
 • Tình trạng: HOT
3 tỉ 500 triệu
 • Diện tích: 51m2m2
 • Khu vực: Bán nhà phường Đằng HảiNhà đất hot
 • Tình trạng: HOT
1 tỉ 890 triệu
 • Diện tích: 40m2m2
 • Khu vực: Bán nhà phường Đằng HảiNhà đất hot
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 100 triệu
 • Diện tích: 44m2m2
 • Khu vực: Bán nhà phường Đằng Hải
 • Tình trạng:
2 tỉ 150 triệu
 • Diện tích: 43m2m2
 • Khu vực: Bán nhà phường Đằng Hải
 • Tình trạng:
2 tỉ 780 triệu
 • Diện tích: 45m2m2
 • Khu vực: Bán nhà phường Đằng Hải
 • Tình trạng:
1 tỉ 450 triệu
 • Diện tích: 31m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Trung HànhBán nhà phường Đằng Hải
 • Tình trạng:
5 tỉ 500 triệu
 • Diện tích: 60m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Văn CaoBán nhà phường Đằng Hải
 • Tình trạng:
2 tỉ 680 triệu
 • Diện tích: 52,5m2m2
 • Khu vực: Bán nhà phường Đằng Hải
 • Tình trạng:
3 tỉ 400 triệu
 • Diện tích: 55,3m2m2
 • Khu vực: Bán nhà phường Đằng Hải
 • Tình trạng:
2 tỉ 100 triệu
 • Diện tích: 60m2m2
 • Khu vực: Bán nhà phường Đằng Hải
 • Tình trạng:
Thương lượng
 • Diện tích: 90m2m2
 • Khu vực: Bán nhà phường Đằng Hải
 • Tình trạng:
1 tỉ 750 triệu
 • Diện tích: 38m2m2
 • Khu vực: Bán nhà phường Đằng Hải
 • Tình trạng:
2 tỉ 099 triệu
 • Diện tích: 43m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường LũngBán nhà phường Đằng Hải
 • Tình trạng:
2 tỉ 480 triệu
 • Diện tích: 45m2m2
 • Khu vực: Bán nhà phường Đằng Hải
 • Tình trạng:
4 tỉ 500 triệu
 • Diện tích: 54m2m2
 • Khu vực: Bán nhà phường Tràng Cát
 • Tình trạng:
6 tỉ 100 triệu
 • Diện tích: 72,5m2m2
 • Khu vực: Bán nhà phường Tràng Cát
 • Tình trạng:
1 tỉ 550 triệu
 • Diện tích: 40m2m2
 • Khu vực: Bán đất phường Tràng Cát
 • Tình trạng:
1 tỉ 140 triệu
 • Diện tích: 49,6m2m2
 • Khu vực: Bán đất phường Tràng Cát
 • Tình trạng:
4 tỉ 170 triệu
 • Diện tích: 117,5m2m2
 • Khu vực: Bán đất phường Tràng Cát
 • Tình trạng:
1 tỉ 430 triệu
 • Diện tích: 65m2m2
 • Khu vực: Bán đất phường Tràng Cát
 • Tình trạng:
2 tỉ 535 triệu
 • Diện tích: 105,6m2m2
 • Khu vực: Bán đất phường Tràng Cát
 • Tình trạng:
1 tỉ 190 triệu
 • Diện tích: 44m2m2
 • Khu vực: Bán đất phường Tràng Cát
 • Tình trạng:
2 tỉ 590 triệu
 • Diện tích: 70m2m2
 • Khu vực: Bán đất phường Tràng Cát
 • Tình trạng:
1 tỉ 350 triệu
 • Diện tích: 63m2m2
 • Khu vực: Bán đất phường Tràng Cát
 • Tình trạng:
1 tỉ 650 triệu
 • Diện tích: 62m2m2
 • Khu vực: Bán đất phường Tràng Cát
 • Tình trạng:
4 tỉ 550 triệu
 • Diện tích: 198m2m2
 • Khu vực: Bán đất phường Tràng Cát
 • Tình trạng:
1 tỉ 290 triệu
 • Diện tích: 38m2m2
 • Khu vực: Bán nhà phường Tràng Cát
 • Tình trạng:
Thương lượng
 • Diện tích: 43m2m2
 • Khu vực: Bán nhà phường Tràng Cát
 • Tình trạng:
140 triệu
 • Diện tích: 45m2m2
 • Khu vực: Bán nhà phường Thành TôBán nhà phường Tràng Cát
 • Tình trạng:
4 tỉ 390 triệu
 • Diện tích: 51m2m2
 • Khu vực: Bán nhà phường Thành TôNhà đất hot
 • Tình trạng: Bán gấp
12 tỉ
 • Diện tích: 130m2m2
 • Khu vực: Bán nhà phường Thành Tô
 • Tình trạng:
Thương lượng
 • Diện tích: 67m2m2
 • Khu vực: Bán đất phường Thành Tô
 • Tình trạng:
2 tỉ 450 triệu
 • Diện tích: 46m2m2
 • Khu vực: Bán nhà cây đa 13 gốc
 • Tình trạng:
3 tỉ 800 triệu
 • Diện tích: 40m2m2
 • Khu vực: Bán nhà phường Thành Tô
 • Tình trạng:
1 tỉ 830 triệu
 • Diện tích: 87,1m2m2
 • Khu vực: Bán đất phường Thành Tô
 • Tình trạng:
2 tỉ 750 triệu
 • Diện tích: 100m2m2
 • Khu vực: Bán đất phường Nam Hải
 • Tình trạng:
1 tỉ 390 triệu
 • Diện tích: 40m2m2
 • Khu vực: Bán nhà phường Thành Tô
 • Tình trạng:
3 tỉ 500 triệu
 • Diện tích: 95m2m2
 • Khu vực: Bán đất phường Thành Tô
 • Tình trạng:
3 tỉ 750 triệu
 • Diện tích: 100m2m2
 • Khu vực: Bán đất phường Nam Hải
 • Tình trạng:
1 tỉ 300 triệu
 • Diện tích: 45m2m2
 • Khu vực: Bán nhà phường Thành Tô
 • Tình trạng:
140 triệu
 • Diện tích: 45m2m2
 • Khu vực: Bán nhà phường Thành TôBán nhà phường Tràng Cát
 • Tình trạng:
2 tỉ 280 triệu
 • Diện tích: 40m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Trung Hành
 • Tình trạng:
2 tỉ 520 triệu
 • Diện tích: 48,6m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Ngô Gia Tự
 • Tình trạng:
2 tỉ 160 triệu
 • Diện tích: 55m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Trung Hành
 • Tình trạng:
4 tỉ 500 triệu
 • Diện tích: 50m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Ngô Gia Tự
 • Tình trạng:
2 tỉ 150 triệu
 • Diện tích: 50m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Trung Hành
 • Tình trạng:
1 tỉ 450 triệu
 • Diện tích: 31m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Trung HànhBán nhà phường Đằng Hải
 • Tình trạng:
3 tỉ 950 triệu
 • Diện tích: 70m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Trung Hành
 • Tình trạng:
4 tỉ 056 triệu
 • Diện tích: 104m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Ngô Gia Tự
 • Tình trạng:
2 tỉ 350 triệu
 • Diện tích: 48m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Trung Hành
 • Tình trạng:
2 tỉ 400 triệu
 • Diện tích: 42m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Ngô Gia Tự
 • Tình trạng:
2 tỉ 850 triệu
 • Diện tích: 45m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Trung Hành
 • Tình trạng:
2 tỉ 540 triệu
 • Diện tích: 54m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Trung Hành
 • Tình trạng:
2 tỉ 750 triệu
 • Diện tích: 40m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Trung HànhBán nhà phường Đằng Lâm
 • Tình trạng:
2 tỉ 300 triệu
 • Diện tích: 45m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Trung HànhBán nhà phường Đằng Lâm
 • Tình trạng:
3 tỉ 200 triệu
 • Diện tích: 50m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Ngô Gia Tự
 • Tình trạng:
2 tỉ 200 triệu
 • Diện tích: 42m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Ngô Gia Tự
 • Tình trạng:
1 tỉ 950 triệu
 • Diện tích: 40m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Trung HànhBán nhà phường Đằng Lâm
 • Tình trạng:
Thương lượng
 • Diện tích: 45m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Trung HànhBán nhà phường Đằng Lâm
 • Tình trạng:
5 tỉ 600 triệu
 • Diện tích: 60m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Ngô Gia Tự
 • Tình trạng: HOT
1 tỉ 850 triệu
 • Khu vực: Bán nhà đường Trung HànhBán nhà phường Đằng Lâm
 • Tình trạng:
 • 14 tỉ 700 triệu
  • Diện tích: 99,9m2m2
  • Khu vực: Bán nhà đường Văn Cao
  • Tình trạng: HOT
  5 tỉ 350 triệu
  • Diện tích: 75m2m2
  • Khu vực: Bán nhà đường Văn Cao
  • Tình trạng: HOT
  5 tỉ 650 triệu
  • Diện tích: 71m2m2
  • Khu vực: Bán nhà đường Văn Cao
  • Tình trạng: HOT
  2 tỉ 550 triệu
  • Diện tích: 48m2m2
  • Khu vực: Bán nhà đường Văn Cao
  • Tình trạng: HOT
  5 tỉ 450 triệu
  • Diện tích: 72m2m2
  • Khu vực: Bán nhà đường Văn Cao
  • Tình trạng: HOT
  3 tỉ 600 triệu
  • Diện tích: 63m2m2
  • Khu vực: Bán nhà Kiều Sơn
  • Tình trạng: HOT
  2 tỉ 580 triệu
  • Diện tích: 45m2m2
  • Khu vực: Bán nhà Kiều Sơn
  • Tình trạng: HOT
  2 tỉ 050 triệu
  • Diện tích: 48m2m2
  • Khu vực: Bán nhà đường Văn Cao
  • Tình trạng: HOT
  5 tỉ 950 triệu
  • Diện tích: 60m2m2
  • Khu vực: Bán nhà đường Văn Cao
  • Tình trạng: HOT
  2 tỉ 850 triệu
  • Diện tích: 52m2m2
  • Khu vực: Bán nhà Kiều SơnNhà đất hot
  • Tình trạng: HOT
  13 tỉ 200 triệu
  • Diện tích: 180m2m2
  • Khu vực: Bán nhà đường Văn CaoNhà đất hot
  • Tình trạng: HOT
  2 tỉ 950 triệu
  • Diện tích: 51m1m2
  • Khu vực: Bán nhà Kiều Sơn
  • Tình trạng:
  3 tỉ 600 triệu
  • Diện tích: 63m2m2
  • Khu vực: Bán nhà Kiều Sơn
  • Tình trạng:
  5 tỉ 700 triệu
  • Diện tích: 75m2m2
  • Khu vực: Bán nhà đường Văn Cao
  • Tình trạng:
  7 tỉ
  • Diện tích: 83m2m2
  • Khu vực: Bán nhà đường Văn Cao
  • Tình trạng:
  8 tỉ
  • Diện tích: 80,1m2m2
  • Khu vực: Bán nhà đường Văn CaoBán nhà phường Đằng Lâm
  • Tình trạng:
  5 tỉ 500 triệu
  • Diện tích: 60m2m2
  • Khu vực: Bán nhà đường Văn CaoBán nhà phường Đằng Hải
  • Tình trạng:
  3 tỉ 650 triệu
  • Diện tích: 72m2m2
  • Khu vực: Bán nhà đường Văn Cao
  • Tình trạng:
  3 tỉ 650 triệu
  • Diện tích: 72m2m2
  • Khu vực: Bán nhà đường Văn Cao
  • Tình trạng:
  2 tỉ 480 triệu
  • Diện tích: 40m2m2
  • Khu vực: Bán nhà đường Văn Cao
  • Tình trạng:
  banner nha hai an 5

  Tiềm năng nhà đất Hải An

  Nhà đất Hải An Hải Phòng trong 15 năm gần đây phát triển vượt bậc tại Hải Phòng. Sau đây, quý khách có thể tham khảo ý kiến sau đây trước khi quyết định chọn mua nhà ở hay đất nền tại Hải An

  Vị trí địa lý quận Hải An

  Hải An có giới hạn địa lý giáp các quận Ngô Quyền, Dương Kinh và huyện Cát Hải qua cầu Tân Vũ Lạch Huyện. Ngoài ra, Hải an còn là nơi đi thẳng sang Quảng Yên Quảng Ninh qua cầu cao tốc Bạch Đằng. Hải An là nơi giáp 2 con sông Cấm và sông Lạch Tray nên là nơi có cảng biển hàng đầu Việt Nam.

  Nằm ở vị trí cửa ngõ của Hải Phòng và miền Bắc Việt Nam nên giao thông tại đây Hải An vô cùng thuận lợi.

  Thời gian di chuyển từ Hải an tới các nơi

  Từ Hải An đi tới Hà Nội qua đường cao tốc lối vào tại Đình Vũ chỉ 1 giờ 10 phút

  Từ Hải An tới Hồ Chí Minh hay các tỉnh miền Nam chỉ 2h qua sân bay Cát Bi.

  Từ Hải An tới Hải Dương chỉ 30 phút qua đường cao tốc

  Từ Hải An tới Quảng Ninh qua cầu Bạch Đằng trên đường cao tốc chỉ 20 phút.

  Đối với các tỉnh duyên hải như Thái Bình, Nam Định chúng ta có thể đi đường World Bank ra đường 10 và đi thẳng.

  Lịch sử phát triển

  Quận Hải An được thành lập trên cơ sở huyện An Hải. Xua kia đây là vùng nhiều ao hồ, đầm để nuôi cá, trồng hoa nên có diện tích đất đai trống khá lớn nên dễ quy hoạch.

  Tiện ích vùng, hạ tầng tại Hải An

  Hải An là quận tại Hải Phòng có quy hoạch đồng bộ đẹp nhất. Các tuyến đường và các ngõ đều có chiều rộng từ 3 mét trở lên. Đường điện nước sinh hoạt, thoát nước đều được làm mới nên nhà đất tại Hải an chưa bao giờ ngập lụt như trung tâm Hải Phòng.

  Nằm trên tuyến đường Đình Vũ và Nguyễn Bỉnh Khiêm nên Hải An có nhiều cầu vượt . Từ 3 năm gần đây, cầu vượt BigC giảm hoàn toàn tai nạn giao thông.

  Trường cấp 3, đại học ở Hải an khá thuận tiện như trường năng khiếu Trần Phú, trường Lê Quý Đôn, trường Hải An, đại học Hàng Hải, đại học Y.

  Big C Hải Phòng, thùy Dương plaza nằm ngay tại Hải An nên rất tiện lợi để mua sắm.

  Tiềm năng phát triển

  Hải An có cảng biển, khu du lịch Vinhome Vũ Yên, đường cao tốc, sân bay nên tiềm năng phát triển lớn. Hải an có khu công nghiệp Đình Vũ và giáp với nhà máy vinfast, nhiều nhân viên chọn Hải an là nơi định cư phát triển sự nghiệp.

  Thu nhập của người dân ở đây khá cao nên giá nhà đất tại Hải An tăng dần theo từng năm. Từ 2018 tới 2021 giá nhà đất Hải an tăng 3 lần.

  Các dự án tại Hải An

  Nhờ quỹ đất tại Hải An rộng nên nhiều dự án đền bù của thành phố và các dự án tư nhân xin đất làm khu tái định cư như Tràng Cát, Hạ Đoạn, Sao Sáng, Nam Hải, Đằng Lâm, Mai Trung Thứ.

  Các khu tái định cư giá nhà đất vừa tầm và gần trung tâm thành phố nên cứ có hàng là đều có thanh khoản ngay lập tức.

  Các khu vực tại Hải An nhiều người quan tâm bao gồm

  • Mua bàn nhà đất đường Lê Hồng Phong
  • Mua bàn nhà đất đường Ngô Gia Tự
  • Mua bàn nhà đất đường Cát Bi
  • Mua bàn nhà đất đường Đằng Hải
  • Mua bàn nhà đất Đông Hải