Bán nhà đường Ngô Gia Tự

Hiển thị 1–12 của 13 kết quả

2 tỉ 250 triệu
 • Diện tích: 48,6m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Ngô Gia Tự
 • Tình trạng: HOT
4 tỉ 500 triệu
 • Diện tích: 50m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Ngô Gia Tự
 • Tình trạng:
3 tỉ 200 triệu
 • Diện tích: 50m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Ngô Gia Tự
 • Tình trạng:
2 tỉ 590 triệu
 • Diện tích: 45m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Ngô Gia Tự
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 550 triệu
 • Diện tích: 43m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Ngô Gia Tự
 • Tình trạng: HOT
4 tỉ 056 triệu
 • Diện tích: 104m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Ngô Gia Tự
 • Tình trạng:
2 tỉ 520 triệu
 • Diện tích: 48,6m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Ngô Gia Tự
 • Tình trạng:
5 tỉ 600 triệu
 • Diện tích: 60m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Ngô Gia Tự
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 200 triệu
 • Diện tích: 42m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Ngô Gia Tự
 • Tình trạng:
2 tỉ 650 triệu
 • Diện tích: 54m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Ngô Gia Tự
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 400 triệu
 • Diện tích: 42m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Ngô Gia Tự
 • Tình trạng:
2 tỉ 790 triệu
 • Diện tích: 45m2m2
 • Khu vực: Bán nhà đường Ngô Gia Tự
 • Tình trạng: HOT