Bán đất phường Tràng Cát

Hiển thị tất cả 10 kết quả

2 tỉ 535 triệu
 • Diện tích: 105,6m2m2
 • Khu vực: Bán đất phường Tràng Cát
 • Tình trạng:
4 tỉ 550 triệu
 • Diện tích: 198m2m2
 • Khu vực: Bán đất phường Tràng Cát
 • Tình trạng:
1 tỉ 650 triệu
 • Diện tích: 62m2m2
 • Khu vực: Bán đất phường Tràng Cát
 • Tình trạng:
4 tỉ 170 triệu
 • Diện tích: 117,5m2m2
 • Khu vực: Bán đất phường Tràng Cát
 • Tình trạng:
1 tỉ 190 triệu
 • Diện tích: 44m2m2
 • Khu vực: Bán đất phường Tràng Cát
 • Tình trạng:
1 tỉ 140 triệu
 • Diện tích: 49,6m2m2
 • Khu vực: Bán đất phường Tràng Cát
 • Tình trạng:
1 tỉ 430 triệu
 • Diện tích: 65m2m2
 • Khu vực: Bán đất phường Tràng Cát
 • Tình trạng:
2 tỉ 590 triệu
 • Diện tích: 70m2m2
 • Khu vực: Bán đất phường Tràng Cát
 • Tình trạng:
1 tỉ 350 triệu
 • Diện tích: 63m2m2
 • Khu vực: Bán đất phường Tràng Cát
 • Tình trạng:
1 tỉ 550 triệu
 • Diện tích: 40m2m2
 • Khu vực: Bán đất phường Tràng Cát
 • Tình trạng: