Bán nhà Phương Lưu

Hiển thị tất cả 12 kết quả

8 tỉ 200 triệu
 • Diện tích: 92m2m2
 • Khu vực: Bán nhà Phương Lưu
 • Tình trạng: HOT
1 tỉ 590 triệu
 • Diện tích: 40m2m2
 • Khu vực: Bán nhà Phương Lưu
 • Tình trạng: HOT
1 tỉ 539 triệu
 • Diện tích: 39,9m2m2
 • Khu vực: Bán nhà Phương Lưu
 • Tình trạng: HOT
1 tỉ 900 triệu
 • Diện tích: 39m2m2
 • Khu vực: Bán nhà Phương Lưu
 • Tình trạng: HOT
Thương lượng
 • Diện tích: 41,5m2m2
 • Khu vực: Bán nhà Phương Lưu
 • Tình trạng: HOT
830 triệu
 • Diện tích: 32m2m2
 • Khu vực: Bán nhà Phương Lưu
 • Tình trạng: HOT
5 tỉ 500 triệu
 • Diện tích: 87m2m2
 • Khu vực: Bán nhà Phương Lưu
 • Tình trạng: HOT
1 tỉ 980 triệu
 • Diện tích: 38,4m2m2
 • Khu vực: Bán nhà Phương Lưu
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 050 triệu
 • Diện tích: 40m2m2
 • Khu vực: Bán nhà Phương Lưu
 • Tình trạng: HOT
1 tỉ 500 triệu
 • Diện tích: 39m2m2
 • Khu vực: Bán nhà Phương Lưu
 • Tình trạng: HOT
2 tỉ 290 triệu
 • Diện tích: 54m2m2
 • Khu vực: Bán nhà Phương Lưu
 • Tình trạng: HOT
830 triệu
 • Diện tích: 32m2m2
 • Khu vực: Bán nhà Phương Lưu
 • Tình trạng: HOT